Zaščitite del svojega premoženja za najbolj stabilno valuto na svetu - ZLATO.

Zlato –​ simbol bogastva

zlato. Zlato je že tradicionalno razumljeno kot simbol bogastva, pogosto pa se ga uporablja kot varno investicijo, ki ohranja svojo vrednost v kriznih časih. Največji del globalne proizvodnje zlata si delijo Kitajska, Južna Afrika, ZDA, Avstralija, Rusija in Peru, medtem ko sta največja kupca Indija in Kitajska. Zgodovinsko gledano je bila Južna Afrika primarna proizvajalka zlata.
  • Zlato v številkah
Dejstvo je, da je izkop zlata zelo drag. Zaradi visoke cene eksploatacije zlata iz rudnikov se ocenjuje, da celotna teža vsega izkopanega zlata komaj doseže 145 tisoč ton.
Od druge polovice leta 2013 centralne banke posedujejo okoli 32 tisoč ton zlata, kar znaša približno petino kadarkoli proizvedene količine zlata. Iz tega je jasno razvidno, da imajo centralne banke velik vpliv na gibanje cen zlata.

Ravno zato je 15 največjih evropskih centralnih bank leta 1999 v Washingtonu podpisalo sporazum, s katerim je letna količina zlata, ki ga države podpisnice lahko kolektivno prodajo, omejena na 400 ton.

Globalna proizvodnja zlata je še vedno nižja od povpraševanja. Glede na trenutno raven proizvodnje se pričakuje, da v manj kot 45 letih ponudba ne bo zmogla zadovoljiti povpraševanja po tej plemeniti kovini.


« NAZAJ NA SEZNAM
Možnost poslovnega sodelovanja
Za več informacij o poslovnem sodelovanju kliknite tukaj.
Dejstva o zlatu!
Ali ste vedeli?
Kupna moč papirnatega denarja pada in pada: dolar za 95 % od leta 1913, evro za 56 % od njegove uvedbe v letu 2002!

Ali ste vedeli?
Poraba proizvedenega zlata na svetu je približno 50% v izdelavi nakita, 40% kot investicije in 10% v industriji.

Ali ste vedeli?
Če bi Jožef svojemu sinu Jezusu leta 0 naložil 1 cent na 5 % obresti, bi po izračunih Jürgena Müllerja v knjigi Generacija zlato do leta 2000 iz njega nastalo 200 milijard zemeljskih krogel iz zlata.

Ali ste vedeli?
Da so ob nakupu in prodaji naložbenega zlata, tako fizične kot tudi pravne osebe, oproščene plačila davka na dodano vrednost!
Da so fizične osebe oproščene tudi plačila davka na kapitalski dobiček!